Mielai Dieviškajai sielai

User Rating:  / 0
PoorBest 
Parašė Vygantas Pronckus
Skaitytojų: 934

 

Tyla. Nuostabi viliokė tyla. Kažkur aplinkui žiogelis smuiką griežia, kažkur tolumoje suokia lakštingalos. Ir jaučiu, kaip pamažu nurimsta mano širdis. Ir užlieja mano širdį nuostabi Dievo meilės šviesa. Ji plika akimi nematoma, bet tokia švelni ir nuostabi, kuri man suteikia palaimą...


Uoslę kutena švelnūs pievos kvapai. Tai būsimasis šienelis. Man protą užlieja lakios svajonės, kurios vilioja patirti kažką neatrasto, nuostabaus. Ir taip norėtųsi, kaip ta nenuorama plaštakė, skristi toli į neaprėpiamas erdves ir pajusti viliojantį tolių šauksmą.


Štai pateka mėnulis, kuris apšviečia tamsą savo sidabrine šviesa, ir matau kaip toji sidabrašviesė mirguliuoja ežero bangelėse. Ir taip norėtųsi panirti į tas mano sielos gelmes kaip toji sidabrašviesė, ir pajusti, kaip trykšta jos Dievo meilė. Ar matote, ar jaučiate, ar užuodžiate, kokia nuostabi yra Dievo meilė. Jos nektaras kvapnus ir gaivus. Jisai gaivina pavargusias ir sužvarbusias mūsų širdis. „Atverkite savo širdis mano meilei, mieli mano vaikeliai,“ – kalba mums Jėzus.


Ir atsivėrus mūsų širdims, šitas nuostabus Dievo meilės nektaras užlies mus. Ir suskambės mūsų sielos stygos kaip arfos, paliestos Tėvo rankomis. Tai Dievo meilės melodija, kuri pakylėja mano sielą į aukštybes. Regis, aš ištirpstu šioje garsų, kvapų, reginio pynėje. Ir manyje taip gera gera. Tai – dieviškoji palaima. Ačiū tau, mieloji vakarė tyla. Aš atradau save ir tą, kuris sukūrė mane ir visa tai. Ačiū tau, mėnesie, su savo nuostabia sidabrine šviesa. Ačiū tau, nuostabioji Dievo Meile. Tu esi viso pasaulio dainių išdainuota, viso pasaulio poetų išeiliuota, viso pasaulio muzikų išgrota. Tu esi didinga ir plati, galinga ir švelni, niekada nepakartojama ir visada viliojanti. Tu esi Meilė – didžioji, nuostabioji Dieviškoji Meilė. Tu esi Dievas.