...Ketureiliai

User Rating:  / 0
PoorBest 
Parašė Vygantas Pronckus
Skaitytojų: 1314

 

Mylėk mane, pavasarini vėjau,

Ir nešk su savo nuostabiais sparnais

Tenai, kur Dievo meilė vis dar liejas

Ir džiugina mus širdis amžinai.


2005 04 08, Plungė


Tegu pravirksta tavo meilės stygos,

Smuikuojant Dievo smuikeliu,

Ir kaip paukštelių čiulbesys pragydęs

Mus lydi einant amžino tikėjimo keliu.


2011 04 04 Plungė


Kai tavo akyse sužvilga gija sidabrinė

Atmink, kad ji - tai Dievo dovana,

Jinai nuplaus ta skausmą begalinį

Ir bus ji tavo sielos atgaiva.


2005 05 12, Plungė


Skambėk, skambėk, varpeli dieviškos širdies,

Kuris į tolimą kelionę vėl pakvies,

Tenai, kur skamba dieviška gyvenimo giesmė,

Papildyta tikėjimo, daug džiaugsmo, meilės ir vilties.


2006 03 16 Plungė

 

Tegu neša sakalėlis

Ant savų sparnų

Dievo meilę mažutėliams

Ir gražių dainų.


2014 12 22, Plungė


Pamirškite vargus

Pamirškite skausmus ir sunkumus,

Priimkit Dievo meilę

Ir viskas gerai bus.


2014 10 18, Plungė


Daug metų jau praėjo,

Daug jų ateis ir vėl nueis,

Ta Dievo meilė, kuri jus lydėjo,

Lai niekad, niekad neapleis.


2006 04 24 Plungė


Gal neskaičiuokim mes metų

Ir jau praėjusių dienų,

Geriau gyvenkime šiandieną,

Su Dievo meile ir džiaugsmu.


2012 09 09 , Plungė


Ko akys nepamato,

Tegu širdis pasako,

Ta didžiąja tiesą

Su Dievo meilės spindinčia šviesa.


2004 12 03 Plungė