Durnių laivas

User Rating:  / 0
PoorBest 
Parašė Adomas Kubilius
Skaitytojų: 769

 

 

Ant šviesoforo mėnuo pasikorė

Ir nebekaltina manęs,

Kad aš jau nieko nebenoriu

Šitam klaikiam kvailių laive.

 

Kurio apgirtę kapitonai

Seniai paklydo jau rūkuos,

O įgula dangaus malonės

Vien šaukiasi be paliovos.

 

Bet ar padės dievai šį sykį,

Kai skęstam nuodėmių klane,

Kai nieko švento nebeliko

Šitam klaikiam kvailių laive.

 

Kai priesaikas, tiesas pamynę,

Viens kitą griebiam už gerklės

Ir rėkiame, kad už Tėvynę

Numirt mums laimė ir garbė.

Praradę sąžinę ir dorą

Jau greit prarasim ir save,

Todėl jau nieko nebenoriu

Šitam klaikiam kvailių laive!