Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasBALTIJOS GELMĖS

User Rating:  / 0

Šniokšdamos šiaušiasi bangos

Neužmatomuos toliuos tamsiuos,

Grumiasi, grūdasi, trankos,

Vėjo genamos dūžta krantuos.


Valiūkiškai verčiasi kūlio,

Baltadančiais pursloja purslais,

Šoka piestu ir sminga į gelmę,

Įsisiautėja mostais plačiais.


Žalsvą kaktą grėsmingai atstačius

Rūstaveidė, pikta – net baisu!

Aukštaūgė banga skrieja vėju –

Pasitikti ją krantui – baugu.


Kunkuliuoja ir svaidosi jūra

Giliagelmių pilių gintarais,

Tamsžalės bangos mauroja,

Siautulingai nurieda krantais...


Įsiaudrino Baltijos gelmės,

Išsidrabstė pakrantėj purslais,

Rūsčiojo grožio dalelę

Išsinešiu smėlynais gelsvais...

 

2000 m.,  Nida

 


ŠIRDIES PAKRANTĖJ

User Rating:  / 0

Pasigrožėk: širdies pakrantė žydi

Įvairiaspalviais gėrio žiburiais,

Jei tavo mintys vaikštinėja dygios,

Neužkliudyk širdies aštriais kampais.


Pasigėrėk: čia susilieja spalvos

Žibučių žavesio, kuklios rugių gėlės,

Melsvom akelėm mirksi lino galvos,

Purienos saulės atspalviu švytės.


Pasisvečiuok: prikimšk kvapų kuprinę,

Tik neįklimk – ten brenda žinginys,

Aitrieji gailiai galvą apsvaigina –

Jau klebeni svečios šalies duris!


Susimąstyk: širdies pakrantė vysta,

Bekvapės spalvos, pasliki žiedai...

***   ***   ***

– Kam patikliai, širdie, atsilapojai?

– Ilgėjaus meilės...

– Jos pikti kerai...

 

 

2010 01 12

ABIPUS TAKO

User Rating:  / 0

Abipus tako – auštantis rytas.

Mainosi spalvos. Grožio apstu.

Abipus tako – daigas į šviesą,

Jei neužmynei – laimingi abu!


Žalią žiogelį žiedas sūpuoja,

Žaidžia plaštakės kairėj – dešinėj.

Smilgos viršugalvį vėjas šukuoja,

Debesys vaiko viens kitą erdvėj.


Šiapus, anapus – gėris ir blogis,

Skleidžias ir vysta pievos žiedai.

Abipus tako – džiaugsmas ir skausmas.

Žmogui jų reikia... Nei daug, nei mažai.

 

2004 08 22

 


VILTIS

User Rating:  / 0

Mano takas klaidus ir vingiuotas,

((Taip lėmė Likimas, deja...).

Lipnus šlapio molžemio šlaitas,

Sutrešusi liepto lenta...


Duobėtas ir provėžų riektas,

Kur šaiposi purvo pluta,

Kur akmenys amžiams įklimpę,

Tik samanom dangstos kupra.


Graudenasi mintys neramios.

Kur kojom remiuos – ten klasta.

O debesys pažeme velias,

Kloja guolį migla balzgana.


Vilioja akivarų akys...

Dvejoju: „Ar bus čia saugu?“

Mano takas į tamsą paniro...

Vilties žibury, šviesk nors tu.

 

2016 12 28

 


ŠILTI JAUSMAI

User Rating:  / 0

Žiemuže, šaltaveide drauge,

Švilpiniavai, šėliojai pūgomis.

Jaučiu, skubėdamos minutės teka...

Šlaitu riedės pavasario šauklys.


Kai tavo grožį purčiau nuo šakelių,

Kritai ant veido, gaivinai lašais,

„Sudie“ sakei, bučiuodama man lūpas.

Vokai apsunko – juos užlipinai!


Minkštom žvaigždutėm pabarstyki plaukus,

Šypsodama aš brisiu tavimi!

Šiltais jausmais apdovanota lauksiu,

Kol vėl pražysi balta pusnimi...


Pečiai ilgėsis šerkšno šalikėlio,

Išpuošto raštais žiemiškų vaizdų.

Gelmių lašai, padangėje sustingę,

Kristalų kruopom žėri tarp delnų...

 

2016 02 27

 


ROMANTIŠKAI GERA...

User Rating:  / 0

Prasikrapštė akis žiemos rytas –

Sniegą saujomis svaidė pūga!

Mėnuliukas lyg pasaga – lenktas –

Sudūlėjo. Visai nebėra.


Upeliukui – minkšta šimtaklostė

Iš šiltų ir purių nėrinių.

Išsibarsčiusius krūmus apklostė

Snaigių siūtu puošniu rūbeliu.


Svyrakasiai pusnynan įbrido,

Aprengti pūkine skrandute.

Plačialūpis pūtėjas aptingo –

Nusirito numigt po egle.


Įdienojus romantiškai gera

Sviest į pusnį jausmų varpelius.

Žingsnį skubina laukiantys toliai.

Palydėki mane! Į Naujus!

 

2015 01 02

 


PER GIRIĄ RITAS VEIDRODĖLIS

User Rating:  / 0

 

Sniego girliandom iš padangės liejas,

Jas taršo, pina, snaigėm sėja vėjas,

Žalius spyglius bučiuoja lengvas pūkas,

Nuo dovanų gausos pušelės tupias.


Pūstasijonės eglės puošės, balo,

Lyg nuotakoms jaunoms širdis apsalo...

Minkšta drobulė apsiautė, apgobė,

Spalvotas sapnas glamonėjo, guodė.


Liauni lazdynai lankstėsi, nepyko,

Baltom pūkuotom dovanom aplipo.

Jauniklį beržą gausiai pamylėjo –

Svyruoklio šakos pažeme paėjo...


Balta viešnia iškratė gausų kraitį:

Čia – pasakų trobelė, ten – pilaitė...

***    ***    ***

Sužiburiavo stebuklingas rytas –

Per girią saulės veidrodėlis ritas...

 

2015 02 05